TestverisegEllensegei

A Testvériség Ellenségei

A Sötét Testvériség

A Testvériség ellenpontja, a gonoszok testvérisége, amelynek tagjai ugyanúgy összetartanak és segítik elérni egymásnak sötét terveiket.
Létezésükben nem lehetünk teljesen biztosak, bár egyes sokat tapasztalt testvérek azt állítják, hogy képesek megérezni õket
(saját testvéreikhez hasonlóan csak ellentétes érzülettel).
Mindenesetre léteznek a Multiverzumban olyan kisebb-nagyobb ellenfelek amik rendszeresen felbukkannak a Testvériséggel ellentétes oldalon,
legyen szó politikáról, kereskedelemrõl, vallásról vagy háborúról. Alább pár ismertebb kerül közülük felsorolásra.

Sárkány Birodalom

Egy elsõdleges anyagi síkról indult, agresszíven terjeszkedõ birodalom, élén egy élõhalott-félisten sárkánnyal.
Manapság több prime-ra, és jónéhány félsíkra, illetve külsõ síkokon lévõ gyarmatra terjed ki hatalma. A birodalom szigorúan hierarchikus, jelentõs rabszolgatartó és igencsak kegyetlen.
Fõ ellenfele a hozzá hasonlóan kiterjedt Folyamföld, és annak gyarmatbirodalma a Nap Konföderáció.
Haborúik Thezzalar Háborúk néven vonultak be a történelembe (az egyik fõ konfliktusforrásnak számító prime neve után)

Amrenus Egyháza

A Set udvartartásához tartozó félisten követõi gyanúsan sokat bukkannak fel a Testvériség történetében. A Horust követõ testvérek kedvenc ellenfelei.

Eagh’wen Rillay

Legendás, gith kalózok által lakott mozgó város az asztrálon. Vezetõi és lakói sok kellemetlenséget okoztak már az asztrálon lévõ testvériséghez köthetõ városoknak.

Agem Admirális

Planar Lord és zsoldosvezér. Lakhelye egy Baatorhoz tartozó félsík. Hatalmas, szörnyekkel tarkított serege gyakran szolgál zsoldosként a Thezzalar Háborúkban, vagy akár
a Vérháborúban (a baatezuk oldalán természetesen). Emellett elõszerettel rohannak le és fosztanak ki védtelen, ám gazdag vidékeket kapukon keresztül.

TestverisegEllensegei

pfpsc keszeg15